Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne

  1.1. Administratorem danych osobowych jest firma “ATENA” ALINA MŁYNARCZYK, NIP: 7711027215, z siedzibą przy ul. Wierzejska 22, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  1.2. Wszelkie kwestie dotyczące prywatności można kierować na adres email: piotrkow.atena@gmail.com lub telefonicznie pod numer +48 608 420 632.

 2. Cel zbierania danych

  2.1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia świadczenia usług, dostosowania treści strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych.

  2.2. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania ze strony mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę odwiedzin oraz inne informacje techniczne.

 3. Podstawy prawne przetwarzania danych

  3.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub innej właściwej podstawy prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3.2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 4. Odbiorcy danych

  4.1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  4.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych na żądanie organów ścigania w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

 5. Prawa użytkowników

  5.1. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

  5.2. W celu skorzystania z powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem pod podanym adresem email lub telefonicznie.

 6. Bezpieczeństwo danych

  6.1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy rozpowszechnianiem.

  6.2. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, administrator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia właściwego organu nadzorczego oraz, jeśli to konieczne, osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Cookies

  7.1. Strona www.piotrkowatena.pl może korzystać z plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz zbierania informacji o użytkownikach. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej na stronie.

 8. Zmiany w polityce prywatności

  8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej.

  8.2. Użytkownicy zostaną powiadomieni o istotnych zmianach w polityce prywatności za pomocą odpowiednich komunikatów na stronie internetowej lub innych środków komunikacji.

          Ostatnia aktualizacja: 06.02.2024